Zapalenie wsierdzia – przyczyny, objawy i leczenie

Zapalenie wsierdzia to stan zapalny wsierdzia, czyli wewnętrznej warstwy, która pokrywa serce i zastawki. Bezpośrednią przyczyną choroby jest przedostanie się bakterii do wsierdzia, które powodują stan zapalny wyniszczający objęte nim struktury. Przypadłość jest niebezpieczna ponieważ może spowodować zgon pacjenta. Dlatego Czytaj dalej Zapalenie wsierdzia – przyczyny, objawy i leczenie

Sepsa – przyczyny, objawy i leczenie

Sepsa, inaczej nazywana posocznicą to zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej spowodowanej zaburzeniami w układzie immunologicznym organizmu. Sepsa nie jest chorobą zakaźną, ale łatwo można zarazić się bakteriami i wirusami, które są jej przyczyną. W wyniku zakażenia dochodzi do stanu zapalnego narządów Czytaj dalej Sepsa – przyczyny, objawy i leczenie

Sarkoidoza – przyczyny, objawy i leczenie

Sarkoidoza, czyli  choroba Besniera-Boecka-Schaumanna to choroba, która powoduje powstawanie grudek zapalnych, głównie w płucach i węzłach chłonnych. Jej objawy najczęściej z początku są mało odczuwalne, ale z czasem choroba przybiera ostrzejszy przebieg. Nieleczona lub zbyt późno podjęte leczenie może prowadzić Czytaj dalej Sarkoidoza – przyczyny, objawy i leczenie

Bezdech senny – przyczyny, objawy i leczenie

Bezdech senny to zaburzenia oddychania podczas snu, które objawiają się głośnym chrapaniem i zatrzymaniem oddechu na kilka lub kilkanaście sekund. To niebezpieczna przypadłość ponieważ z czasem powoduje niedotlenienie organizmu, które sprzyja powstawaniu wielu chorób. Chory najczęściej budzi się, po czym Czytaj dalej Bezdech senny – przyczyny, objawy i leczenie

Udar mózgu – przyczyny, objawy, leczenie i rehabilitacja

Udar mózgu to niebezpieczna przypadłość, która zagraża życiu chorego i powstaje przez nagłe zaburzenia krążenia krwi w komórkach mózgowych. Istnieją dwa rodzaje udaru: niedokrwienny i krwotoczny. W przypadku zachorowania liczy się każda minuta do czasu udzielenia pomocy medycznej. Jakie są Czytaj dalej Udar mózgu – przyczyny, objawy, leczenie i rehabilitacja

Stwardnienie rozsiane – przyczyny, objawy i leczenie

Stwardnienie rozsiane to choroba, która powoduje uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, a dokładnie na rdzeniu lub mózgu. Przypadłość ma charakter nawrotowy z nasilającymi się objawami. Obecnie nie wynaleziono skutecznego lekarstwa na to schorzenie, ale dzięki leczeniu można spowolnić jego przebieg. Jakie Czytaj dalej Stwardnienie rozsiane – przyczyny, objawy i leczenie

Zapalenie opon mózgowych – przyczyny, objawy i leczenie

Zapalenie opon mózgowych to groźna choroba, która stanowi zagrożenie dla życia chorego. Spowodowana jest przez bakterie i wirusy, które namnażają się podczas innych chorób, np. grypy, i doprowadzają również do powstania stanu zapalnego opon mózgowych. Przypadłość może być też spowodowana Czytaj dalej Zapalenie opon mózgowych – przyczyny, objawy i leczenie

Menopauza – objawy i leczenie

Menopauza inaczej przekwitanie najczęściej pojawia się u kobiet między 45 a 60 rokiem życia. W rzadkich przypadkach dochodzi do niej poniżej tego przedziału wiekowego. To czas, w którym dochodzi do całkowitego zaniku okresu, a także pojawiają się uciążliwe dolegliwości, t.j. Czytaj dalej Menopauza – objawy i leczenie

Leczenie nadciśnienia – leki i dieta

Leczenie nadciśnienia tętniczego jest niezbędne w celu uniknięcia poważnych powikłań zdrowotnych lub wczesnej śmierci. Za nadciśnienie uważa się przewlekły stan, w którym wartość pomiaru znacznie przekracza 120/80 mmHg. Choroba jest niebezpieczna ponieważ nieleczona może doprowadzić do zawału serca lub udaru Czytaj dalej Leczenie nadciśnienia – leki i dieta