AKUPUNKTURA - UKŁUCIE , KTÓRE LECZY

       Akupunktura, tysiącletnia metoda terapeutyczna, nierozdzielnie wchodząca w skład medycyny chińskiej - powstała w urodzajnej dolinie żółtej rzeki. Stąd jej zastosowanie rozpowszechniło się na całe Imperium Chin, przekraczając jego granice na cały kontynent azjatycki, gdzie rozkwitła szczególnie w Korei i Japonii. Około XVII wieku dochodzi do granic Europy i Afryki.
       Nazwa „akupunktura” pochodzi od łacińskich słów acus – igła i punctio – ukłucie. Oryginalna nazwa w języku chińskim brzmi – czen.
       Początki akupunktury w Chinach sięgają epoki kamienia gładzonego (10000 do 4000 lat przed naszą erą) kiedy były stosowane igły z kamienia. Od VII w p.n.e. są doniesienia o stosowaniu igieł z żelaza. Zgodnie z legendą akupunktura zrodziła się ze spostrzeżeń dawnych chińskich wojowników. Zjawisko znikania uporczywych bóli po zranieniu strzałami z łuku stało się punktem wyjścia tezy o istnieniu ścisłego związku między określonymi punktami powłok ciała i narządami wewnętrznymi. Z czasem wykorzystano powyższe spostrzeżenia dla celów terapeutycznych. Punktem wyjścia akupunktury jest filozofia taoistyczna. Wszystkie zjawiska na świecie napędzane są energią życia Qi. Energia ta przejawia się w dwóch formach przemiennych, a więc energia YANG oraz energia YIN. Chcąc mówić o akupunkturze trzeba powiedzieć, że akupunktura jest to nakłuwanie cienkimi igłami wykonanymi ze specjalnej stali pewnych specyficznych punktów zlokalizowanych na całym ciele. Punkty te są poukładane wzdłuż 12 parzystych i dwóch nieparzystych linii
       zwanymi kanałami czy meridianami. Kanały te są jak dotąd hipotetycznymi drogami którymi krąży energia Qi. Zabieg akupunktury czyli wbicie igły w określone miejsce ciała usprawnia krążenie energii Qi.
       Najbardziej popularne jest obecnie nakłuwanie różnych obszarów ciała, od nazwy których tworzy się nazwę akupunktury, a więc:

       Współcześnie akupunktura jest praktykowana na wszystkich kontynentach świata i bez wyjątku we wszystkich krajach europejskich. Światowa Organizacja Zdrowia wymienia ponad 100 jednostek chorobowych będących wskazaniem do leczenia akupunkturą, w tym min:

       Medycyna konwencjonalna w leczeniu szeregu schorzeń coraz częściej sięga po akupunkturę, jako metodę skuteczną i bezpieczną. W Polsce Towarzystwo Akupunktury skupia ponad tysiąc lekarzy, a leczenie zespołów bólowych tą metodą jest w niektórych ośrodkach refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reasumując należy stwierdzić, że akupunktura dla współczesnej medycyny jest narzędziem bardzo skutecznym i bezpiecznym w zwalczaniu zespołów bólowych i co jest również nie bez znaczenia często zdecydowanie tańszym od podawania leków.