HOMEOPATIA - podobne leczy się podobnym

       Homeopatia jest to metoda terapeutyczna, której podstawowym filarem jest ZASADA PODOBIEŃSTWA wykazująca związek działania toksycznego danej substancji i jej właściwości terapeutycznych. System ten opiera się na dwóch podstawowych zasadach: leczyć pacjenta a nie chorobę, podobne leczyć podobnym oraz stosować najmniejsze z możliwych dawek środka leczniczego.

Leki homeopatyczne są:

  • Możliwości stosowania homeopatii

           ...są bardzo duże. Ta metoda terapeutyczna wykorzystywana jest zarówno w przypadkach o ostrym jaki i przewlekłym przebiegu. Nie ma ograniczenia wieku w jej stosowaniu. Daje często bardzo dobre efekty u dzieci jak i ludzi w zaawansowanym wieku. W homeopatii staramy się pobudzić organizm pacjenta do walki, samoobrony, samoregulacji. Nie wyręczamy organizmu, jak to ma miejsce w alopatii, z jego naturalnych funkcji, nie ubezwłasnowolniamy go i nie wymuszamy określonych, jak nam się wydaje słusznych reakcji. W leczeniu homeopatycznym pobudzamy naturalne funkcje i mechanizmy obronne organizmu. Przy lżejszych zaburzeniach, np. przy pospolitej infekcji, wystarczy niewiele dawek właściwie dobranego leku, ażeby choroba ustąpiła w krótkim czasie. Przy głębszym zaburzeniu, np. w przebiegu choroby przewlekłej, lek musi być podawany przez dłuższy czas, by nastąpiło wyzdrowienie. Jednak także homeopatia ma swoje ograniczenia. Po pierwsze wymaga od lekarza rzetelnej i szerokiej wiedzy, bardzo dużej skrupulatności, zmysłu obserwacji. Olbrzymiej cierpliwości, szczególnie potrzebnej w prowadzeniu przypadków przewlekłych.

           Metodę tę warto polecić, ponieważ leki homeopatyczne są bezpieczne, stosunkowo tanie, a metoda w biegłych rękach doświadczonego homeopaty daje często zdumiewające rezultaty w przypadkach zdawałoby się beznadziejnych

           Leki homeopatyczne są w Polsce ogólnie dostępne, w większości przypadków bez recept. I o ile leczenie homeopatyczne poważnych przypadków bezwzględnie powinno być domeną przygotowanych do tego lekarzy, to samo leczenie banalnych spraw np. kataru , czy podobnych infekcji jest w chwili obecnej w Polsce zupełnie możliwe i akceptowane przez czynniki oficjalne.

  • Historia homeopatii

           Warto wiedzieć, że terapia w oparciu o zasady przypominające znane w homeopatii, była propagowana już przez Hipokratesa, a później przez Paracelsusa, w związku z czym można przyjąć, że założenia leżące u podstaw homeopatii znane są od około 2500lat. Metoda terapeutyczna opierająca się na zasadzie podobieństwa, stworzona została w XVIII w Niemczech przez Christiana Friedricha Samuela Hahnemanna - świetnego lekarza, znakomitego chemika, naukowca. Wspominając historię tej metody należy podkreślić, że to dopiero Hahnemann stworzył szkołę homeopatii i od jego czasów można mówić o nauczaniu i praktycznym wykorzystywaniu tego systemu leczenia. W Polsce Homeopatia jest wykorzystywana w praktyce medycznej od 100 lat.